ރެކޯޑްސް ބެލެހެއްޓުމުގެ ގައިޑްލައިން އާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ފެބުރުވަރީ 7, 2023

އައިކޮމް އިން މިއަދު ވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ރިޕަބްލިކަން އިންސްޓިޓިއުޓް އާ ގުޅިގެން، ރެކޯޑްސް ބެލެހެއްޓުމުގެ ގައިޑްލައިންގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާ އެކު މަޝްވަރާއެއް ބާއްވައިފައެވެ.