"މަހޯލި" އާ ޤަވާއިދަށް ހިޔާލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނޫސްވެރިންނާ އެކު

ޖޫން 21, 2022

މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ އަލަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ ދެލި ކޮޕީއަށް ހިޔާލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް 21 ޖޫން 2022 ވީ އަނގާރަ ދުވަހު ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ނޫސްވެރިންނެވެ.